Thác Mu - dải Ngân hà giữa đại ngàn Trường Sơn

Thác Mu, tiên cảnh trần gian. Ảnh: Hoàng Huế
Thác Mu, tiên cảnh trần gian. Ảnh: Hoàng Huế
Thác Mu, tiên cảnh trần gian. Ảnh: Hoàng Huế
Lên top