Suýt mất mạng vì nổi hứng chụp ảnh tự sướng cùng... cá sấu