Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rực rỡ sắc màu lễ hội thành Tuyên

Sáng bừng lễ hội thành Tuyên.
Sáng bừng lễ hội thành Tuyên.