Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội thuyền buồm trên sông Nhật Lệ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top