Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện dấu tích nền văn minh băng hà 30.000 năm tuổi ở Indonesia

Các mảnh kim loại đã được sử dụng và một ống xương có thể là “bình phun sơn” để tạo ra nghệ thuật trang trí.
Các mảnh kim loại đã được sử dụng và một ống xương có thể là “bình phun sơn” để tạo ra nghệ thuật trang trí.