Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Pẻng sắn - ngọt bùi hương vị miền gió Lào cát trắng

Bánh pẻng sắn thơm ngon của Quảng Trị.
Bánh pẻng sắn thơm ngon của Quảng Trị.