Những công trình hoành tráng bị bỏ hoang, rơi vào quên lãng đầy tiếc nuối