Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngoạn mục cú nhảy 300 mét từ thiết bị bay không người lái