Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngoạn mục cảnh đua bò truyền thống 400 năm ở xứ vạn đảo