Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngẩn ngơ ngắm rêu xanh bên bờ vịnh Nha Trang