Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngắm không chán mắt những bức tranh sắc màu trong làng bích họa Dongpirang