Mỹ Sơn trước thách thức phát triển du lịch bền vững

Mỹ Sơn đón hơn 300 ngàn lượt khách trong năm 2016.
Mỹ Sơn đón hơn 300 ngàn lượt khách trong năm 2016.