Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một ngày “chan hòa cái nắng” ở Mũi Dinh