Ly kỳ cuộc thám hiểm xác tàu đắm dưới đáy biển đảo Marshall

Có rất nhiều điều kỳ thú dưới đáy nước. Anh: AP
Có rất nhiều điều kỳ thú dưới đáy nước. Anh: AP