Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Linh dương đầu bò thoát chết kỳ diệu khi liều bơi qua “sông cá sấu“