Lễ hội Cố đô Hoa Lư: Giữ hồn cốt của Cố đô ngàn năm

Lễ Tiến phẩm tại Lễ hội Hoa Lư năm 2017.
Lễ Tiến phẩm tại Lễ hội Hoa Lư năm 2017.
Lễ Tiến phẩm tại Lễ hội Hoa Lư năm 2017.
Lên top