Lễ hội chọi trâu Hớn Quản: Độc đáo, nhân văn và văn minh

Lễ hội chọi trâu Quản Hớn.
Lễ hội chọi trâu Quản Hớn.
Lễ hội chọi trâu Quản Hớn.
Lên top