Lang thang trong phiên chợ đêm sắc màu ở Luang Prabang