Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạc lối trong thành phố xanh bất tận Jodhpur