Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ dân đi bụi mới biết

Những chuyến phượt sinh ra những ngôn từ chỉ dân phượt mới dùng. Ảnh: Lam Linh
Những chuyến phượt sinh ra những ngôn từ chỉ dân phượt mới dùng. Ảnh: Lam Linh
Những chuyến phượt sinh ra những ngôn từ chỉ dân phượt mới dùng. Ảnh: Lam Linh
Lên top