Lạ mắt với Chùa Vàng nổi trên Biển Hồ

Chùa Vàng nằm giữa khu nhà nổi của người Việt trên Biển Hồ.
Chùa Vàng nằm giữa khu nhà nổi của người Việt trên Biển Hồ.
Chùa Vàng nằm giữa khu nhà nổi của người Việt trên Biển Hồ.
Lên top