Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ lạ đám mây hình “mắt Chúa” khổng lồ nhìn xuống trần gian