Kỳ lạ đám mây hình “mắt Chúa” khổng lồ nhìn xuống trần gian