Kỳ lạ con bê đầu người gây sốc, dân ùn ùn đổ đến cúng bái

Người dân lao động tại trang trại nuôi gia súc Ấn Độ tin rằng con bê mới sinh bị dị dạng này có thể là một vị thần hiển linh.
Người dân lao động tại trang trại nuôi gia súc Ấn Độ tin rằng con bê mới sinh bị dị dạng này có thể là một vị thần hiển linh.
Người dân lao động tại trang trại nuôi gia súc Ấn Độ tin rằng con bê mới sinh bị dị dạng này có thể là một vị thần hiển linh.
Lên top