Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh sợ mòng biển nuốt chửng chim bồ câu trong phút chốc