Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc con đười ươi cưa gỗ một cách điệu nghệ