Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hãi cá sấu đói xé xác linh dương rồi nuốt chửng