Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khám phá hang Thẳm Phầy - Sơn Đoòng của Ba Bể