Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ 12