Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh lần thứ 12