Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách Tây thích sống ở Việt Nam hơn nhiều nước Châu Âu