Ioannina - Bình yên đến nao lòng

Lâu đài cổ nơi có Bảo tàng Silversmithing. Đi thăm bảo tàng vào ngày cuối tuần là thói quen của nhiều người dân Ioannina.
Lâu đài cổ nơi có Bảo tàng Silversmithing. Đi thăm bảo tàng vào ngày cuối tuần là thói quen của nhiều người dân Ioannina.
Lâu đài cổ nơi có Bảo tàng Silversmithing. Đi thăm bảo tàng vào ngày cuối tuần là thói quen của nhiều người dân Ioannina.
Lên top