Học người Thái làm du lịch

7 tháng đầu năm 2016 khách du lịch đến Thái Lan đạt trên 16,8 triệu lượt.
7 tháng đầu năm 2016 khách du lịch đến Thái Lan đạt trên 16,8 triệu lượt.