Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoảng sợ vì dòng sông bất ngờ chuyển màu đỏ như máu