Hoảng hồn “quái vật” trăn khổng lồ nặng 4 tạ xuất hiện giữa công trường