Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng vạn người hành hương đến Nha Trang tạ ơn “Mẹ xứ sở”

"Mẹ xứ sở" được người Kinh và người Chăm tôn thờ trong tháp Ponagar linh thiêng. Ảnh: Hồng Minh
"Mẹ xứ sở" được người Kinh và người Chăm tôn thờ trong tháp Ponagar linh thiêng. Ảnh: Hồng Minh