Hải Vân Quan được đề nghị xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt

Hải Vân Quan. Ảnh từ web Báo Đà Nẵng
Hải Vân Quan. Ảnh từ web Báo Đà Nẵng