Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hài hước những tình huống mạo hiểm khó tin của đàn ông khắp thế giới