Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hà Giang - cung đường thử thách tay lái dân "phượt"