Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gốm Phước Tích, những ký ức cuối cùng

Sự cô quạnh của làng nghề đã tồn tại mấy trăm năm, gốm Phước Tích chỉ đỏ lửa khi có dịp lễ hội. Ảnh: Đ.T
Sự cô quạnh của làng nghề đã tồn tại mấy trăm năm, gốm Phước Tích chỉ đỏ lửa khi có dịp lễ hội. Ảnh: Đ.T