Giới trẻ Đà Nẵng nô nức chụp ảnh tại cánh đồng hoa hướng dương

Cánh đồng hoa hướng dương tại Đà Nẵng.
Cánh đồng hoa hướng dương tại Đà Nẵng.