Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Everest vẫn chưa phải là đỉnh núi cao nhất thế giới?