Đứng tim đi trên tuyến cáp treo hoen gỉ hơn 60 năm tuổi