Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đứng tim đi trên tuyến cáp treo hoen gỉ hơn 60 năm tuổi