Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đứng tim bước trên cây cầu kính cao nhất thế giới vắt qua vực thẳm