Dư vị thơm ngon chiếc bánh tai Phú Thọ

Bánh tai ngon lành của miền đất Tổ.
Bánh tai ngon lành của miền đất Tổ.