Du khách tắm biển Caribe đứng tim vì máy bay sát sạt trên đầu