Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách suýt chết vì liều mạng nhảy xuống thác nước cao 60 mét