Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đột nhập ngôi làng của bộ tộc sống cùng những xác ướp hun khói