Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đột nhập “nghĩa địa máy bay” bỏ hoang đầy ám ảnh ở Thái Lan