Độc đáo bánh cuốn chấm… canh

Bát canh để dùng với bánh cuốn Cao Bằng. Ảnh: H.Nguyên
Bát canh để dùng với bánh cuốn Cao Bằng. Ảnh: H.Nguyên
Bát canh để dùng với bánh cuốn Cao Bằng. Ảnh: H.Nguyên
Lên top