Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đi qua xứ sở mây Y Tý