Đêm kinh hoàng của 45 du khách mắc kẹt trên cáp treo núi Alps